Gestalt ile Yönetimde Akışkanlık

Hanna Nita Scherler &Ateş Ataseven 

 

 “Kurumlarda insanların birbirleriyle nasıl temas edeceğinin belirleyicisi, yönetim şeklidir. Yönetim şekli, dayandırıldığı değerler ve varsayımlarla belirlenir. Bu kitapta, yönetimle ilgili 7 temel konuyu Gestalt bakış açısından ele alıp tartıştık.”

 

Kurumsal hayatta yaşanan kimi zorlanma noktaları, hem şirketlerin ve yöneticilerin hem de çalışanların gündeminde önemli yer tutsa da, genelde bunlara bir türlü istenen seviyede çözümler bulunamıyor ve benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyor. Gestalt ile Yönetimde Akışkanlık 7 Temel Konu’nun çıkış noktası, bu tıkanma alanlarını ele alarak onları aşma yollarını tartışmak. Kitabın hedefi, en doğru ve en etkili çözümlerin reçetesini hazırlamaktan ziyade, okurun konuya dair kendi reçetesini geliştirmesine yardımcı olmak. Başka bir deyişle, kişinin kendisinden hareketle yaşadıklarına anlam vermesine ve eylem kararı almasına, böylece iş yaşamında belirlediği hedefe ulaşmasına katkıda bulunmak.

 

 

Çalışmada şirketlerin ve çalışanların çözmek, iyileştirmek ya da geliştirmek istedikleri şu konu başlıkları ele alınıyor:

  • Değerler
  • Motivasyon ve ilham verme
  • Geribildirim
  • Etkileme ve ikna
  • Çeviklik
  • Farklı nesiller
  • Yüksek performanslı takımlar

Uzun yıllardır Gestalt terapisti olarak bireylerle ve kurumlarla çalışan Prof. Dr. Hanna Nita Scherler ile profesyonel eğitim danışmanı Ateş Ataseven’in işbirliğiyle hazırlanan bu kitap, Gestalt felsefesinin sunduğu güçlü araçlardan faydalanarak temel yönetim sorunlarına, yaratıcı ve kalıcı çözüm önerileri getiriyor.

Modus Kitap © 2013 | Tüm hakları saklıdır.
Tasarım: Akıl Ofisi