Lokayatırım

İstihdamın yüzde seksenini ve GSYİH'nin yarısını üreten küçük işletmeler, Amerikan ekonomisinin bel kemiğini teşkil eder. Aynı zamanda da sağlıklı, çeşitlilik arz eden mahalleler ve güçlü yerel ekonomiler yaratırlar.

 

Öyleyse, hayati öneme sahip bu işletmeleri neden temel ihtiyaçlarından mahrum edip açlığa terk ediyoruz?

 

Lokayatırım, iş imkanlarının yanısıra sağlıklı ve dirençli yerel toplumlar yaratan küçük işletmelerimizi desteklememiz için bizi yatırım yapma biçimimizi yeniden düşünmeye sevk eden bir çağrıdır. Yatırım Dolar'larının ufak bir kısmının yerel işletmelere kayması çok büyük faydalar sağlayacaktır; tıpkı "Yerli Satın Al" kampanyalarının ortaya koyduğu üzere, satın alma davranışlarında zincir mağazalardan yerel işletmelere doğru ufak bir kaymanın yerel bir toplum için çok büyük faydalar sağladığı gibi. Bu kitap, Brooklyn, New York'tan Honolulu, Hawai'ye kadar ülkenin dört bir yanında gelişmekte olan, vatandaşların ön ayak olduğu, yerel toplumların finansal kaderlerinin kontrolünü tekrar kendi ellerine almalarını ve ev adını verdikleri yerel toplumları yeniden canlandırmalarını sağlayan finans hareketi ile ilgili olağandışı deneyi keşfetmektedir. Bu vatandaşlar, gazeteci Amy Cortese'in "lokayatırım" adını verdiği halk tabanından güç alarak ortaya çıkan bir devrimin öncü birlikleridir.

 

Lokayatırım'da, bu öncülerle tanışacak ve onların paralarını yerel olarak işletebilmek için yaratmakta oldukları yeni modeller hakkında bilgi edineceksiniz: bunlar, kimi tamamıyla yeni, kimiyse kapitalizmin kendisi kadar eskilere dayanan, yerel toplumların mülkiyetinde kurulan işletmeler, kitle-fonlama ve yeniden doğan yerel menkul kıymetler borsaları gibi modeller. Süreç içerisinde bu öncüler zor günler için kenara ayırdıkları yatırımlarını yeniden inşa ederken bir yandan da yerel toplumlarını ve hatta, belki de, ülkelerini de yeniden inşa etmekteler.

 

Teminatlı borç senetlerini ve egzotik türev araçlarını unutun. Teşvik etmemiz gereken finansal yenilik bu değil mi?

 

 

 

Modus Kitap © 2013 | Tüm hakları saklıdır.
Tasarım: Akıl Ofisi